എന്‍റെ പാട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം - Welcome to My Music Dairy

___________________________________________
എന്‍റെ പാട്ടുപുസ്തകം
മലയാളം ആല്‍ബം / സിനിമ പാട്ടുകളുടെ വരികള്‍ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ‍...
Malayalam song lyrics in Malayalam & English....... Also find Malayalam songs download Link

Wednesday, April 22, 2009

രാഗങ്ങളെ മോഹങ്ങളെ ...ചിത്രം താരാട്ട് (1981)
സംഗീതം രവീന്ദ്രന്‍
രചന ഭരണിക്കാവ്‌ ശിവകുമാര്‍
ഗായകര്‍ കെ ജെ യേശുദാസ്‌, എസ്‌ ജാനകി

ഉം... ഉം...
രാഗങ്ങളെ മോഹങ്ങളെ ആ.. ആ.. ആ…

രാഗങ്ങളെ മോഹങ്ങളെ..
രാഗങ്ങളെ മോഹങ്ങളെ..
പൂചൂടും ആത്മാവിന്‍ ഭാവങ്ങളെ
പൂചൂടും ആത്മാവിന്‍ ഭാവങ്ങളെ ആ.. ആ.. ആ..
രാഗങ്ങളെ മോഹങ്ങളെ..

പാടും പാട്ടിന്‍ രാഗം
എന്‍റെ മോഹം തീര്‍ക്കും നാദം (2)
ഉണരൂ പൂങ്കുളിരില്‍ 
തേനുറവില്‍ വാരോളിയില്‍ (2)
നീയെന്‍റെ സംഗീത ധാരയല്ലേ ആ.. ആ..
(രാഗങ്ങളെ..)

ആടും നൃത്ത ഗാനം
എന്‍റെ ദാഹം തീര്‍ക്കും താളം (2)
വിടരൂ പൂങ്കതിരില്‍ 
കാട്ടലയില്‍ വെന്‍മുകിലില്‍ (2)
നീയെന്‍റെ ആത്മാവിന്‍ താളമല്ലേ ആ… ആ…
(രാഗങ്ങളെ..)Raagangale mohangale, Tharattu, Raveendran, Bharanikavu Shivakumar, K J Yesudas, S Janaki

No comments:

Post a Comment